Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ eshop

Με την υποβολή της αίτησης μου, συναινώ σε οποιαδήποτε ενέργεια και έλεγχο κριθούν απαραίτητα, για την αίτηση ένταξης μου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση 100% κατασκευής eshop.