Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ”

Με την υποβολή της αίτησης μου, συναινώ σε οποιαδήποτε ενέργεια και έλεγχο κριθούν απαραίτητα, για την αίτηση ένταξης μου στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ”.